Obsługa folderu SPAM

Dodałem obsługę folderu SPAM. Znaczna część wiadomości, która była do tej pory odbijana jako SPAM jest teraz gromadzona w specjalnym folderze pocztowym.

Aby tam zajrzeć – trzeba zalogować się do webmaila (https://mud.pl/mail) i po lewej stronie powinien być widoczny folder „Spam”.