Upgrade PHP

Wczoraj nastąpił upgrade PHP do wersji 5.3.2. Sporo rzeczy ze starszych wersji PHP przestało działać. Proszę zapoznać się ze zmianami w PHP 5.3.2 i przejrzeć kod swoich stron.