Konserwacja serwera

Dziś po godzinie 15-ej nastąpi wyłączenie serwera w celach konserwacyjnych (i może upgrade systemu). Powinno to trwać nie dłużej niż godzinę.