Aktualizacja PHP

Wczoraj nastąpił upgrade PHP do wersji 5.4.4. Sporo rzeczy ze starszych wersji PHP przestało działać. Proszę zapoznać się ze zmianami w PHP 5.4 i przejrzeć kod swoich stron.